MARETEM
FASTIGHETS GRUPP

Современное здание
MARETEM

FASTIGHETS GRUPP

Bildades av föreningen för marknadsförings- och byggföretag 1993 med huvudmålet att vara stadsutveckling, att tillhandahålla nya volymer stadsmark för att integrera och genomföra bostadsprojekt av hög kvalitet.