MARETEM
GRUPO INMOBILIARIO

Förvaltning av en 5.200.000 m2 polygon i St. Magdalena de Pulpis, Castellon. Utveckling i etapper. Med det första är det 45.000 m2 stora hotellkomplexet med social och sportinfrastruktur.